تاريخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 3:15 | نویسنده : مصطفی گنجی

يکی از مسائلی که غرب روی آن خيلی کار ميکند نا اميد کردن جوانان ايرانی به آينده خود است. با اينکه تجربه ثابت کرده که جوانان ايرانی از پر تحرک ترين و باهوشترين جوانان در جهان هستند با اين حال تبليغات غرب روی اين نکته فشار خود را متمرکز کرده اند که جوان ايرانی حس کند بدبخت ترين انسان در جهان است و هيچ اميدی به بهبودی وضع او نيست و به اين ترتيب جوانان خوب و شاداب ما را به انسانهایی مايوس و افسرده و بی تحرک تبديل کنند. اين در حاليست که جوانان در همه جای دنيا مشکلات خاص خود را دارند و به علت کمتر شدن امکانات و رقابت فشرده تر در همه جای جهان، جوانان روز به روز با محدوديتهای بيشتری مواجه هستند. البته اين به آن معنا نيست که کاستيهایی که در اثر کم کاری، ندانم کاری و يا انحراف بعضی از مسئولين از وظايف خود ناديده گرفته شود ولی اينکه در جای جای جهان رقابت برای تحصيل و کار روز به روز فشرده تر ميشود واقعيتی غير قابل انکار است. 

حال که بحث به اينجا رسيد در اين راستا حتما اصطلاح نسل سوخته زياد به گوش شما خورده و چه بسا خود نيز بارها از آن استفاده کرده باشيد. حال شايد برای شما جالب باشد که با اينکه تبليغات آمريکایی و فيلمهای هاليوودی سعی بر آن دارند که ازآمريکا بهشتی برای جوانان ترسيم کنند بسياری از آمريکاييها از اصطلاحی معادل "نسل سوخته" برای اشاره به نسل کنونی در آمريکا استفاده ميکنند. اصطلاحاتی مانند "نسل X" و نسل سرگردان از اين قبیل هستند. در سايت http://www.eurekanet.com/~coppelshwn/fun/scooby.htm اين نسل آمريکايي اينگونه تعريف شده اند:
"اين نسل نسلی است که صدايش به جايي نمی‌رسد، نا اميد است، خط مشی مشخصی ندارد، و راه فراری ندارد مانند مردی پير و توان از دست داده"امتیاز بدهید :

| امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 845
برچسب ها :