تاريخ : 19 دی 1392 | 5:9 | نویسنده : مصطفی گنجی

صبح پنجشنبه که ميشود" همه به اين فکرمي کنندکه
آخرشب راچگونه خوش بگذرانند..........
امامن باسيگاري روزم را آغازميکنم وبه اين فکرميکنم که ....
يک هفته پيرتر شده ام  
وهنوز نفس ميکشم..............!!؟؟  

 

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 988
برچسب ها :