تاريخ : 2 فروردين 1395 | 5:13 | نویسنده : مصطفی گنجی

 

بياييد يک لحظه همنشين بهار شويم
                                                 

                                                           با ياد هم يه لحظه مهمان شويم

 

دل همچو رود دهيم به راه زنيم
                               

                                                       زنديگي را همچو باد به اسمان دهيمامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،,توبه,آن سویِ رویا, | بازدید : 405
برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 18 فروردين 1394 | 5:01 | نویسنده : مصطفی گنجی

آنجا گُونه آسمان با عشق لبخند ميزد

پشت لبخند،ابروی يَخ زيرافق گم بود
                                                    نگاه من ، به سمت آن افق  قفل بود

هم خوانی نور و يَخ ، آرامش رويا بود
                                                     در امتداد خط نگاه ، آنجا چه زيبا بود

در چشم  من، چه  غوغايی بر پا بود
                                                     در بزم  آن تصوير ، او نيز مهمان  بود

درقلب من،جای قطره برف خالی بود
                                                     در وصف تو..

                                                      ابر برف، چون  چشم ، سياه  بود

دَردِل بگشای،ديده به آسمان وابرسياه بُود

              بَرسَرآسمان و ابرسياه،تُورسفيد برف بُود

آسمان زمستان ، لبخند ميزند ...

                                        هم سو شو.....امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،,توبه,آن سویِ رویا, | بازدید : 802
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 مهر 1393 | 21:39 | نویسنده : مصطفی گنجی

       

 

          پايان کار من اينجاست....!

اينجا که دل در انتظار 
                                     بغضی که به شکستن انتظار

اينجا تيغ در دست انتظار
                                       دست توبه به رحمت انتظار

جسم غرق در خون به انتظار
                                       نگاهي به دَر چشم  انتظار 

و تمام ... !
               اينجاست ته خود آزاري هاي من در انتظار ... !امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،,توبه, | بازدید : 842
برچسب ها :

تاريخ : شنبه 5 مهر 1393 | 22:58 | نویسنده : مصطفی گنجی
تاريخ : يکشنبه 30 شهريور 1393 | 11:22 | نویسنده : مصطفی گنجی
تاريخ : يکشنبه 11 آبان 1393 | 1:45 | نویسنده : مصطفی گنجی

من خاکمو...
دلم از خودم خاکی تر
در رگم خون و
دلم از خودم خون تر
پیشانیم بر زمین و
دستانم به رحمتش امید وار ترامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،, | بازدید : 778
برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 24 شهريور 1393 | 23:37 | نویسنده : مصطفی گنجی

کاش می شد تنها نبود . کاش می شد حرارت مهربانی را

همواره احساس کرد . کاش می شد لحظه های غم را به شادی

تبديل کرد. کاش می شد بي کسی ها را غرق کرد و با اميد به

زندگي ادامه داد . کاش می شد کينه را به ديوارها کوبيد. کاش می شد

تــــــنها نبــــــود .....؟؟؟؟امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،, | بازدید : 754
برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393 | 1:00 | نویسنده : مصطفی گنجی

 

الهي روزگارم شاد گردان..

 God a happy life is revolving.

دلم را بهر خود آزاد گردان..

 I do, however, free to swivel.


اگر بنده دلي دارم ز خاشاك..

 If you like my heart, from the rough.


همان دل را تهي از باد گردان..

 The empty heart of the wind wheel.

به نور حق مبدل كن همه شك..

 The light turned out to be right all the doubts ..

دلم را از يقينت شاد گردان..

 I would certainly be a happy to turn ..


اگر باشد دلم در آتش تو..

 If my heart is on fire you ..ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،, | بازدید : 814
برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 24 شهريور 1393 | 23:40 | نویسنده : مصطفی گنجی

درد تار تاریک شدن در من

در چشم او بغض من سیاه شدن

خون من از درد شب تاریک شدن

این چیست؟

 شب است. یا سپید شدن.....؟ 

چو شب تاریک شدم  از خویشتن

خاموشم

خدا 
روشنم کن.....امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . .,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،, | بازدید : 805
برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 24 شهريور 1393 | 23:42 | نویسنده : مصطفی گنجی

 

صــورتــت را دیــده ام آیــا؟ بــگو

رهــگــذاری بـوده ای ایـنـجـا؟ بگو

رعشه بر جـانـم فکندی، ای غریب

از زمـیــنـی یـا کـه از بــالا؟ بـگـو

چهره ای نزدیک، دور از ذهن من

خــط خــطـی هاییست ناخوانا، بگو

قـصـه ام پـیـچـیـد، نـاگـه، سوی توادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : نسل سوخته,سه مشكل اصلی جوانان چیست؟,دختران دهه شصت هنوز مادر نشده اند,از چه بنويسم,رها کن,من چه گفتم به دختر که ترسيد؟,دلم شور گذشته را ميزند . . ., آدمای سردرگم,آرزوهای لگد مال شده نسل من,کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است،, | بازدید : 919
برچسب ها :